Úřední deska


Závěrečný účet po schválení za rok 2018 – vyvěšeno 17.7. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet 2018 po schválení

Výkaz zisku a ztrát

Vykaz FIN 21

Rozvaha

Příloha k účetni závěrce


Návrh závěrečného účtu 2018 – vyvěšeno 7.6.2019

Návrh závěrečného účtu 2018

Přiloha k účetní závěrce

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz FIN 21

Zprava o výsledku přezkoumaní hospodaření


Schválený rozpočet na rok 2019 – vyvěšeno 9.1.2019

Rozpočet 2019 po schválení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu


Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu – vyvěšeno 21.11.2018


Zakládací listiny – vyvěšeno 1.3.2017


Osvědčení o registraci – vyvěšeno 1.3.2017


Stanovy DSO Jindřichohradecko – západ + dodatky  – vyvěšeno 1.3.2017