Úřední deska


Rozpočet DSO pro rok 2024 – po schválení – vyvěšeno 20.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu po schválení

Schválený rozpočet 2024


Návrh rozpočtu pro rok 2024 – vyvěšeno 21.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024

Návrh rozpočtu DSO 2024


Rozpočtové opatření 1 2023 – vyvěšeno 31.8.2023


Závěrečný účet 2022 po schválení – vyvěšeno 19.7.2023

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022 PO SCHVÁLENÍ

Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2022Příloha k účetní závěrce

Rozvaha k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022

Zpráva – konečné PH 2022Mikroregion Jindřichohradecko-západ


Návrh závěrečného účtu 2022 – vyvěšeno 20.4.2023

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2022

Příloha k účetní závěrce

Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2022

Rozvaha k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022

Zpráva – konečné PH 2022Mikroregion Jindřichohradecko-západ


Rozpočtové opatření č. 1/2022 – vyvěšeno 29.12.2022


Rozpočet DSO pro rok 2023 – po schválení – vyvěšeno 29.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu po schválení

Schválený rozpočet 2023


Návrh rozpočtu pro rok 2023 – vyvěšeno 30.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023  

Návrh rozpočtu DSO 2023


Závěrečný účet 2021 po schválení – vyvěšeno 25.7.2022.

přehled úvěrů 12

přezkum hospodaření 2021

příloha 12

rozvaha 12

výkaz plnění rozpočtu 12

výkaz zisku a ztráty 12

závěrečný účet 2021 po schválení


Návrh závěrečného účtu 2021 – vyvěšeno 2.5.2022

návrh závěrečného účtu 2021

přehled úvěrů 12

přezkum hospodaření 2021

příloha 12

rozvaha 12

výkaz plnění rozpočtu 12

výkaz zisku a ztráty 12


Zakládací listiny – vyvěšeno 1.3.2017


Osvědčení o registraci – vyvěšeno 1.3.2017


Stanovy DSO Jindřichohradecko – západ + dodatky  – vyvěšeno 1.3.2017