Úřední deska


Závěrečný účet 2020, – Vyvěšeno 25.7.2021

ROZVAHA

Závěrečný účet po schválení

PŘÍLOHA

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz FIN

zpráva o přezkoumání hospodaření


Návrh závěrečného úču 2020 –  Vyvěšeno 10.5.2021

zpráva o přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2020

PŘÍLOHA

ROZVAHA

Výkaz zisků a ztrát


Rozpočet mikroregionu na rok 2021 po schválení –  Vyvěšeno 25.1.2021

ROZPOČET 2021 PO SCHVÁLENÍ

VÝHLED 2021 PO SCHVÁLENÍ


Návrh rozpočtu mikroregionu 2021 – Vyvěšeno 11.11.2020

Návrh střednědobého výhledu

ROZPOČET DSO PRO 2021 – 2023 – NÁVRH


Zakládací listiny – vyvěšeno 1.3.2017


Osvědčení o registraci – vyvěšeno 1.3.2017


Stanovy DSO Jindřichohradecko – západ + dodatky  – vyvěšeno 1.3.2017